Xem khác biệt thú vị giữa sâu và bướm trưởng thành

28/10/2014, 20:00 GMT+07:00

Thiên nhiên kỳ thú sẽ cho bạn thấy dù sâu hay bướm và ở bất kỳ chủng loài nào thì chúng cũng không kém phần xinh đẹp.

Thiên nhiên kỳ thú sẽ cho bạn thấy dù sâu hay bướm và ở bất kỳ chủng loài nào thì chúng cũng không kém phần xinh đẹp.

1. Io Moth

Xem khác biệt thú vị giữa sâu và bướm trưởng thành

2. Spicebush Swallowtail

Xem khác biệt thú vị giữa sâu và bướm trưởng thành

3. Cecropia

Xem khác biệt thú vị giữa sâu và bướm trưởng thành

4. Pipevine Swallowtail

Xem khác biệt thú vị giữa sâu và bướm trưởng thành

5. Acharia Stimulea

Xem khác biệt thú vị giữa sâu và bướm trưởng thành

6. Glass Winged Butterfly

Xem khác biệt thú vị giữa sâu và bướm trưởng thành

7. Black Swallowtail

Xem khác biệt thú vị giữa sâu và bướm trưởng thành

8. Acraga Coa

Xem khác biệt thú vị giữa sâu và bướm trưởng thành

9. Polyura Sempronius

Xem khác biệt thú vị giữa sâu và bướm trưởng thành

10. Attacus Atlas

Xem khác biệt thú vị giữa sâu và bướm trưởng thành

11. Phobetron Pithecium

Xem khác biệt thú vị giữa sâu và bướm trưởng thành

12. Cerura Vinula

Xem khác biệt thú vị giữa sâu và bướm trưởng thành

13. Flannel Moth

Xem khác biệt thú vị giữa sâu và bướm trưởng thành

14) Blue Morpho

Xem khác biệt thú vị giữa sâu và bướm trưởng thành

15. Isochaetes Beutenmuelleri

Xem khác biệt thú vị giữa sâu và bướm trưởng thành

16. Brahmin Moth

Xem khác biệt thú vị giữa sâu và bướm trưởng thành

17. Hubbard’s Small Silkmoth

Xem khác biệt thú vị giữa sâu và bướm trưởng thành

18. Isa Textula

Xem khác biệt thú vị giữa sâu và bướm trưởng thành

19. Spotted Apatelodes

Xem khác biệt thú vị giữa sâu và bướm trưởng thành