Xem cụ già biểu diễn vũ đạo khiến cả đám cưới... "bật ngửa"

23/07/2014, 19:00 GMT+07:00

Không ngại tuổi cao sức yếu, cụ già rất biết cách khuấy động không khí và khiến ai cũng phải bất ngờ với tài năng... tiềm ẩn của mình.

Không ngại tuổi cao sức yếu, cụ già rất biết cách khuấy động không khí và khiến ai cũng phải bất ngờ với tài năng... tiềm ẩn của mình.