Xem biểu diễn bowling "lừa tình" nhất thế giới

06/06/2014, 16:14 GMT+07:00

Được xem là cầu thủ bowling xuất sắc nhất thế giới, Jason Belmonte sở hữu kỹ thuật ném tạ bóng không ai sánh bằng.

Được xem là cầu thủ bowling xuất sắc nhất thế giới, Jason Belmonte sở hữu kỹ thuật ném tạ bóng không ai sánh bằng.