xe buýt sách

XE BUÝT SÁCH - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Bạn có biết ở ngay lòng Sài Gòn vừa có 1 chiếc xe buýt bên trong toàn sách và đậu tại bến 24/7 chưa?

Bạn có biết ở ngay lòng Sài Gòn vừa có 1 chiếc xe buýt bên trong toàn sách và đậu tại bến 24/7 chưa?

Xã hội

Lấy ý tưởng từ chuyến xe buýt số 8, khởi hành từ quận 8 đến Làng Đại học "chuyến" xe buýt này đã ra đời với không gian sách đặc biệt

Xem thêm