Hết hồn với xe bò chế từ... quan tài

23/01/2016, 19:00 GMT+07:00

Một người nông dân Trung Quốc đã được trao bằng chứng nhận sáng tạo vì chế thành công một chiếc xe bò từ một cái quan tài đầy lạ lẫm.

Một người nông dân Trung Quốc đã được trao bằng chứng nhận sáng tạo vì chế thành công một chiếc xe bò từ một cái quan tài đầy lạ lẫm.

Hết hồn với xe bò chế từ... quan tài

Hết hồn với xe bò chế từ... quan tài