Xăm mí

XĂM MÍ - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Nhấn mí hỏng, cô gái 'kinh hoàng' nhận về cặp mí mắt mới như thể đi xăm lỗi

Nhấn mí hỏng, cô gái "kinh hoàng" nhận về cặp mí mắt mới như thể đi xăm lỗi

Cộng đồng mạng

Trong bài viết của mình, P.H.Y chia sẻ: "Thợ xăm đam mê nhấn mí. Khổ lắm sai 1 ly là đi 1 dặm mà" kèm bức ảnh nhấn mí có 1-0-2.

Xem thêm