Xài lại tiểu phẩm cũ của Trấn Thành, thí sinh bị chê sỗ sàng

05/05/2016, 07:00 GMT+07:00

Sự tham gia của thí sinh Trần Phương Lan với một tiểu phẩm cũ của Trấn Thành và Việt Hương

Sự tham gia của thí sinh Trần Phương Lan với một tiểu phẩm cũ của Trấn Thành và Việt Hương nhưng do hơi căng thẳng, áp lực cộng với lối diễn “sỗ sàng, ồn ào” nên cũng bị các huấn luyện viên nhắc nhở nhiều. Tuy nhiên, huấn luyện viên Đức Thịnh và Thu Trang đã chọn Phương Lan vì thấy được tố chất hài của cô.

Theo nguồn: htv.com.vn

Xài lại tiểu phẩm cũ của Trấn Thành, thí sinh bị chê sỗ sàng

Xài lại tiểu phẩm cũ của Trấn Thành, thí sinh bị chê sỗ sàng

Xài lại tiểu phẩm cũ của Trấn Thành, thí sinh bị chê sỗ sàng