Xác tàu đắm

Loạt bài viết về Xác tàu đắm - YAN - Your Adventure Now

Phát hiện xác tàu bí ẩn chìm sâu duới đáy đại dương

Bên trong xác tàu nhiều xe tải, xe bọc thép, súng, đạn dược vẫn nguyên vẹn suốt hơn 70 năm chìm sâu dưới lòng Biển Đỏ

Xem thêm