Xác tàu đắm

XÁC TÀU ĐẮM - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Phát hiện xác tàu bí ẩn chìm sâu duới đáy đại dương

Phát hiện xác tàu bí ẩn chìm sâu duới đáy đại dương

Du lịch

Bên trong xác tàu nhiều xe tải, xe bọc thép, súng, đạn dược vẫn nguyên vẹn suốt hơn 70 năm chìm sâu dưới lòng Biển Đỏ

Xem thêm