Xa mặt cách lòng

XA MẶT CÁCH LÒNG - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Tết đầu tiên yêu xa: Người ta ôm nhau, em ôm... điện thoại cùng anh xem pháo hoa

Tết đầu tiên yêu xa: Người ta ôm nhau, em ôm... điện thoại cùng anh xem pháo hoa

Yêu

Nhiều người thường bảo thiếu gì người yêu ở đây mà phải đi xa đến thế và…tình yêu là thế đấy, dù biết nhưng yêu thì vẫn cứ yêu dù là cách xa.

Xem thêm