Windy Quyên

WINDY QUYÊN - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Vợ chồng Đăng Khôi giới thiệu 'gà cưng' với nghệ danh mới

Vợ chồng Đăng Khôi giới thiệu "gà cưng" với nghệ danh mới

Bài viết

Winny Quyên (nghệ danh cũ là Windy Quyên) chính thức đổi nghệ danh từ album đầu tay này.

Xem thêm