Windows 8

WINDOWS 8 - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Google “chọc tức” Microsoft bằng cách công bố lỗi Windows 8

Google “chọc tức” Microsoft bằng cách công bố lỗi Windows 8

Công nghệ

Microsoft không vui vì Google vừa đi “bới lông tìm vết” Windows, đặc biệt là Windows 8 rồi đi loan tin cho cả thế giới biết.

Xem thêm