Windows 8.1

WINDOWS 8.1 - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Nguy hiểm khi công bố lỗi bảo mật Windows 8.1

Nguy hiểm khi công bố lỗi bảo mật Windows 8.1

Công nghệ

Một lỗi bảo mật cấp độ 0-day chưa có bản vá trong Windows 8.1 vừa được Google công khai chi tiết sau 90 ngày thông báo đến Microsoft.

Xem thêm