What Time Is It

WHAT TIME IS IT - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: 2PM kết thúc tour châu Á thật thành công

2PM kết thúc tour châu Á thật thành công

Sao Đông

Sau video teaser The Water Is Good, 4minute tiếp tục tung ảnh teaser xinh lung linh của từng thành viên.

Xem thêm