Watch Dogs

WATCH DOGS - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: PS4 và Xbox One sẽ tạo ra 'thế giới sống' trong Watch Dogs

PS4 và Xbox One sẽ tạo ra "thế giới sống" trong Watch Dogs

Đỉnh

Thế hệ console mới sẽ giúp các nhân vật do máy điều khiển không còn là “những con robot đi trên đường thẳng”.

Xem thêm