"W- Hai thế giới" tung nhạc phim quá hay khiến fan "trụy tim"

17/08/2016, 16:46 GMT+07:00

Nhạc phim thứ 4 với tên gọi "Remember" do KCM trình bày sự nhẹ nhàng và da diết sẽ khiến các fan nhà ta thổn thức đấy.

Nhạc phim thứ 4 với tên gọi "Remember" do KCM trình bày sự nhẹ nhàng và da diết sẽ khiến các fan "W- Hai thế giới" thổn thức hơn nữa đấy.

Nguồn video: 1theK (원더 케이)