vương tường

VƯƠNG TƯỜNG - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: [Review] 'Thủy ngân' Hương Giang chưa đủ đậm đặc

[Review] "Thủy ngân" Hương Giang chưa đủ đậm đặc

Bài viết

Về tổng thể, album này chưa đủ độ đậm đà để có thể khiến Hương Giang bùng nổ về âm nhạc bên cạnh thế mạnh hình ảnh!

Xem thêm