Vượn người

VƯỢN NGƯỜI - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Con người sẽ như thế nào nếu tiến hóa từ các loài động vật?

Con người sẽ như thế nào nếu tiến hóa từ các loài động vật?

Công nghệ

Nếu con người không tiến hóa từ vượn và tiến hóa từ những loài động vật khác như heo, bò, dê,...thì loài người sẽ có ngoại hình như thế nào?

Toàn cảnh sự tiến hóa của loài người trong 2 phút

Toàn cảnh sự tiến hóa của loài người trong 2 phút

Xem thêm