Vừa ra mắt, iPhone 6S đã bị thử nghiệm tàn bạo

26/09/2015, 13:47 GMT+07:00

Cả hai chiếc iPhone 6SiPhone 6S Plus mới cứng đều "được" rơi thử ở những độ cao khác nhau để kiểm tra độ bền. Đoán xem chiếc iPhone nào sẽ "bất tử"?

Vừa ra mắt, iPhone 6S đã bị thử nghiệm tàn bạo

Vừa ra mắt, iPhone 6S đã bị thử nghiệm tàn bạo

Vừa ra mắt, iPhone 6S đã bị thử nghiệm tàn bạo

Vừa ra mắt, iPhone 6S đã bị thử nghiệm tàn bạo

Vừa ra mắt, iPhone 6S đã bị thử nghiệm tàn bạo