Vũ đạo và trang phục gây tranh cãi trên chương trình "M Countdown"

22/03/2017, 14:27 GMT+07:00

"M Countdown" là chương trình âm nhạc cho trẻ trên 15 tuổi nhưng mới đây tiết mục của những cô gái BP Rania đã gây lên những tranh cãi.

"M Countdown" là chương trình âm nhạc cho phép trẻ em hơn 15 tuổi có thể xem nhưng mới đây tiết mục của những cô gái BP Rania đã gây lên những ý kiến trái chiều về vũ đạo và trang phục.