Voice Talent

VOICE TALENT - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Ai sẽ trở thành “Voice Talent” của YANTV?

Ai sẽ trở thành “Voice Talent” của YANTV?

Đời

Bạn đang sở hữu một giọng nói truyền cảm, mạnh mẽ, lôi cuốn thì hãy mạnh dạn tham gia vào cuộc thi “Tìm kiếm Voice Talent” của YANTV.

Xem thêm