Với 100.000 VND (5USD), bạn mua được bao nhiêu thức ăn vòng quanh thế giới?

Với 100,000 VND, bạn có thể có một bữa ăn no nê tại Việt Nam, thế còn ở các quốc gia khác thì sao?

Với 100,000 VND, bạn có thể có một bữa ăn no nê tại Việt Nam, thế còn ở các quốc gia khác thì sao?

Clip được thực hiện Vietsub bởi nhóm sub Có thể bạn chưa biết.

Bạn biết chưa