Vodafone

VODAFONE - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Cuộc gọi di động đầu tiên của nước Anh

Cuộc gọi di động đầu tiên của nước Anh

Công nghệ

Cuộc gọi bằng di động đầu tiên ở Anh Quốc lần đầu diễn ra vào ngày 1/1 cách đây 30 năm.

Xem thêm