Đến Đình Nam Chơn mong yến kiến, Nam Huỳnh Đạo từ chối gặp mặt Pierre Flores

19/07/2017, 14:30 GMT+07:00

Võ sư Vịnh Xuân Nam Anh Xuân Pierre Flores cùng môn đệ đã đích thân tìm đến đình Nam Chơn để gặp mặt giao lưu với võ phái Nam Huỳnh Đạo

Sau nhiều lần đề nghị gặp mặt diện kiến cao tầng môn phái Nam Huynh Đạo nhưng không thành. Vào trưa ngày 19/7, võ sư Pierre Francois Flores đã đích thân cùng bạn bè và môn đệ tới đình Nam Chơn với mong muốn được gặp mặt, giao lưu với võ phái Nam Huỳnh Đạo. Lúc đầu phía Nam Huỳnh Đạo đã đồng ý những sau đó thông báo lại, hẹn gặp lúc 17h.

Nguồn: Youtube