Võ sư Huỳnh Tuấn Kiệt tuyên chiến Vịnh Xuân chính thống phái trên toàn thế giới?

15:30 23/07/2017

Tổng đàn chủ Vịnh Xuân Nam Anh chính thống phái - Nam Anh Kiệt - đã chia sẻ thẳng thắn với báo giới nhận định về các hành xử của võ sư Huỳnh Tuấn Kiệt đối với Flores và lời thể hiện muốn giao đấu Đại sư Nam Anh.

Theo võ sư Nam Anh Kiệt, thì về vai vế, võ sư Huỳnh Tuấn Kiệt chỉ là bậc con cháu với Đại sư Nam Anh. Vì vậy, những lời thách đấu của chưởng môn Huỳnh Tuấn Kiệt với Đại sư Nam Anh là hỗn láo và dại dột vì điều này được coi là lời tuyên chiến với Vịnh Xuân chính thống phái trên toàn thế giới. Việc thách đấu này, ông cho là trái luân thường đạo lý, kiểu như con thách đấu cha, trò thách đấu thầy. 


Võ sư Nam Anh Kiệt (đứng) và Đại sư Nam Anh (ngồi).  
Võ sư Nam Anh Kiệt (đứng) và Đại sư Nam Anh (ngồi).  

Và về công phu truyền điện, dù đại diện phái Nam Huỳnh Đạo đã khẳng định không có, và việc gọi tên này là từ công chúng. Nhưng võ sư Nam Anh Kiệt vẫn cho rằng những điều mà chưởng môn Huỳnh Tuấn Kiệt đã và đang làm gây ảo tưởng cho giới trẻ, khiến nhầm lẫn giữa võ thuật với phép thuật và ảo thuật. Do đó, bất cứ ai cũng có quyền chất vấn chưởng môn Huỳnh Tuấn Kiệt. 


Công phu của võ sư Huỳnh Tuấn Kiệt bị cho là gây ảo tưởng cho giới trẻ!
Công phu của võ sư Huỳnh Tuấn Kiệt bị cho là gây ảo tưởng cho giới trẻ!

Đại sư Nam Anh hiện đã gần 80 tuổi nhưng công phu võ nghệ rất cao và tất cả các môn sinh thuộc Vịnh Xuân Nam Anh từng được Đại sư Nam Anh giao tay có thể khẳng định dư sức cho chưởng môn Huỳnh Tuấn Kiệt ba bạt tay mà không thể chống đỡ. Tất nhiên là hiện nay chúng ta vẫn chưa biết thêm gì về việc có thách đấu và chấp nhận lời thách đấu này hay không. 

Còn đối với những yêu cầu từ môn phái Nam Huỳnh Đạo với Flores, ông Nam Anh Kiệt cho biết, Flores chỉ có mục đích duy nhất là kiểm chứng võ công của chưởng môn Huỳnh Tuấn Kiệt phái Nam Huỳnh Đạo. Một số yêu cầu từ Nam Huỳnh Đạo cũng đúng. Nhưng còn chuyện được sự đồng ý của thầy Nam Anh, thì chuyện của Flores thuộc phạm trù cá nhân nên không cần Đại sư Nam Anh cấp phép. Yêu cầu này không hợp lý. Và sau đó còn nhiều yêu cầu không hợp lý khiến nhận ra rằng chưởng môn Huỳnh Tuấn Kiệt đang tránh né.


Chuyện giao đấu của Flores là chuyện cá nhân, không phải đại diện cho môn phái!
Chuyện giao đấu của Flores là chuyện cá nhân, không phải đại diện cho môn phái!

Việc Flores đến đình Nam Chơn chỉ là để xin được bắt tay chưởng môn Huỳnh Tuấn Kiệt. Tuy nhiên, phái Nam Huỳnh Đạo đều từ chối. Ông Nam Anh Kiệt cho đây là sự tránh né, lẩn trốn, đi ngược với tôn chỉ con nhà võ là trung thực.

Môn phái Vịnh Xuân hiện đang sở hữu hệ thống rất rộng lớn trên thế giới, và có hàng ngàn môn sinh đang theo rèn luyện, nên việc Flores về Việt Nam và có những cuộc giao đấu đó là chuyện cá nhân, không phải là việc cố tạo tiếng vang cho môn phái.  

Sau hai cuộc giao đấu mà Flores đã là người thắng cuộc, giới mộ điệu võ thuật sẽ được xem tiếp cuộc giao đấu nào? Chúng ta hãy cùng chờ xem. 

Click để xem lại Flores đánh bại võ sư Việt Nam chỉ trong 2 phút, và võ sư Đoàn Bảo Châu "tâm phục khẩu phục" Flores, Flores xác nhận cuộc đấu với Cung Lê

(Hình: Internet)