VNA

VNA - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Vì sao VNA thay đổi đồng phục phi công, tiếp viên?

Vì sao VNA thay đổi đồng phục phi công, tiếp viên?

Xã hội

Mỗi lần Vietnam Airlines thay đổi đồng phục phi công và tiếp viên đều gắn với những bước chuyển quan trọng trong lịch sử phát triển của mình

Xem thêm