[VMAs 2013] Roar - Katy Perry

27/08/2013, 07:50 GMT+07:00

Trở lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết, Katy Perry kết thúc ấn tượng đêm hội VMAs 2013 trong cuồng nhiệt.

Trở lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết, Katy Perry kết thúc ấn tượng đêm hội VMAs 2013 trong cuồng nhiệt.

CTV - Theo YouTube