[Vlog] Iris Cao và Hamlet Trương "tỏ ra nguy hiểm"

16/06/2014, 10:00 GMT+07:00

Tiếp tục đề cập đến một trong những vấn đề thường xảy ra trong giới trẻ,  Iris Cao và Hamlet Trương đem đến những góc nhìn thú vị khi đề cập đến việc "tỏ ra nguy hiểm".