[Vlog] HuyMe kể chuyện sợ ma trong Vlog mới

25/05/2014, 12:00 GMT+07:00

Theo HuyMe, tất cả những người sợ ma đều có chung 1 vấn nạn: thích xem phim ma!

Theo HuyMe, tất cả những người sợ ma đều có chung 1 vấn nạn: thích xem phim ma!