[Vlog] Đến giờ "ấy ấy" thì làm gì?

09/04/2014, 10:30 GMT+07:00

Chúng tôi xin phép không trả lời bất kì thắc mắc nào về việc ý tưởng được hình thành từ đâu.

Chúng tôi xin phép không trả lời bất kì thắc mắc nào về việc ý tưởng được hình thành từ đâu.

Đu Đồ Đút đã quay trở lại với một VLog vừa thú vị lại vừa hài hước.