[Vlog] "Cửa" nào cho sinh viên Việt Nam đọ lại du học sinh?

06/06/2014, 18:00 GMT+07:00

72000 sinh viên Việt Nam ra trường thất nghiệp. Con số ấy chẳng đáng lo bằng CÁCH bạn nghĩ gì về nó.

72000 sinh viên Việt Nam ra trường thất nghiệp. Con số ấy chẳng đáng lo bằng cách bạn nghĩ gì về nó. Và cuối cùng giải pháp bạn đưa ra cho chính mình là gì?