[Vlog] Bạn muốn thay đổi điều gì trong quá khứ?

12/07/2014, 11:13 GMT+07:00

Nếu được thay đổi một điều trong quá khứ hoặc hiện tại, bạn có mong muốn mình sống tốt hơn thay vì chỉ nghĩ tới những niềm vui trước mắt?

Nếu được thay đổi một điều trong quá khứ hoặc hiện tại, bạn có mong muốn mình sống tốt hơn thay vì chỉ nghĩ tới những niềm vui trước mắt?