[Vlog] "Ăn kem trước cổng" - vlog cuối cùng của Toàn Shinoda

Cùng xem lại vlog cuối cùng của Toàn Shinoda với tựa đề "Ăn kem trước cổng".

Cùng xem lại vlog cuối cùng của Toàn Shinoda với tựa đề "Ăn kem trước cổng".

CTV - Toàn Shinoda | 25/07/2014