VJ Sỹ Thanh, VJ Ngọc Trai và Lâm Vinh Hải ngẫu hứng cùng Kiyomi

12/04/2013, 23:30 GMT+07:00

VJ Sỹ Thanh, VJ Ngọc Trai và Lâm Vinh Hải đã rất đáng yêu khi cùng nhau ngẫu hứng trong ca khúc Kiyomi. Cập nhật đi nào!

VJ Sỹ Thanh, VJ Ngọc Trai và Lâm Vinh Hải đã rất đáng yêu khi cùng nhau ngẫu hứng trong ca khúc Kiyomi. Cập nhật đi nào!

Làn sóng Kiyomi tiếp tục được lan rộng và lần này đã lan tỏa đến YANTV cùng bộ đôi VJ của Chỉ có thể là YAN Sỹ Thanh - Ngọc Trai. Đặc biệt, hai VJ dễ thương của YAN còn được hỗ trợ từ quán quân của So you think you can dance - Thử thách cùng bước nhảy Lâm Vinh Hải.