[VietSub] W - Two Worlds - Tập 4 Kang Chul bước vào thế giới thật

29/07/2016, 14:09 GMT+07:00

Kang Chul lần đầu tiên ý thức về thế giới xung quanh mình sau khi nghe câu trả lời của Oh Yeon Joo, anh chính thức bước vào thế giới thật.

Kang Chul lần đầu tiên ý thức về thế giới xung quanh mình sau khi nghe câu trả lời của Oh Yeon Joo, anh chính thức bước vào thế giới thật.