[VietSub] W Tập 7 - Kang Chul tìm cách giúp Yeon Joo "vượt ngục"

11/08/2016, 14:54 GMT+07:00

Sau khi than đổi số phận cho Kang Chul, Yeon Joo lại bị rơi vào truyện tranh và Kang Chul phải tìm mọi cách để cứu cô ra khỏi nhà giam.

Sau khi than đổi số phận cho Kang Chul, Yeon Joo lại bị rơi vào truyện tranh và Kang Chul phải tìm mọi cách để cứu cô ra khỏi nhà giam.