Vietnam 3D

VIETNAM 3D - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Sinh viên Hà Lan và câu chuyện giàu nghèo ở Sài Gòn

Sinh viên Hà Lan và câu chuyện giàu nghèo ở Sài Gòn

Sống Đẹp

Cũng như bao bạn thực tập sinh khác, anh bạn Oscar – người Hà Lan sang Việt Nam để tham gia dự án về văn hóa mang tên VIETNAM 3D...

Xem thêm