Viet Pride

VIET PRIDE - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Cộng đồng LGBT tự hào thể hiện giới tính trong đêm hội dành cho mình

Cộng đồng LGBT tự hào thể hiện giới tính trong đêm hội dành cho mình

Xã hội

Mặc cho những cơn mưa nặng hạt, cộng đồng LGBT đã có một đêm hội khó quên.

Xem thêm