Việt Nam và những nơi nên đặt chân đến một lần trước khi chết

20/05/2015, 17:38 GMT+07:00

Sao phải tốn công sức ra tận nước ngoài du ngoạn nhỉ? Liệu bạn đã tham quan hết những cảnh đẹp của đất nước mình chưa?

Sao phải tốn công sức ra tận nước ngoài du ngoạn nhỉ? Liệu bạn đã tham quan hết những cảnh đẹp của đất nước mình chưa?


	
	Quần thể di tích Tràng An - Tam Cốc - Bích Động
Quần thể di tích Tràng An - Tam Cốc - Bích Động


	
	Phố cổ Hội An
Phố cổ Hội An


	
	Vịnh Hạ Long
Vịnh Hạ Long


	
	Cố đô Huế
Cố đô Huế