Việt Nam sẽ thế nào khi toàn bộ băng trên Trái Đất tan hết?

11/12/2015, 17:40 GMT+07:00

Khi băng tan chảy sẽ tác động và định hình lại các lục địa một cách đáng kể và nhấn chìm nhiều thành phố lớn trên thế giới.

Khi toàn bộ băng trên hành tinh tan chảy vì biến đổi khí hậu, mực nước biển sẽ tăng lên 65 m. Tác động này sẽ định hình lại các lục địa một cách đáng kể và nhấn chìm nhiều thành phố lớn trên thế giới.

Việt Nam sẽ thế nào khi toàn bộ băng trên Trái Đất tan hết?

Việt Nam sẽ thế nào khi toàn bộ băng trên Trái Đất tan hết?

Việt Nam sẽ thế nào khi toàn bộ băng trên Trái Đất tan hết?