Việt Nam 1980

VIỆT NAM 1980 - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Hình ảnh quý giá về Việt Nam năm 1980

Hình ảnh quý giá về Việt Nam năm 1980

Đời

Một cuộc sống mới đang hình thành ở Việt Nam năm 1980, 5 năm sau khi cuộc chiến chống Mỹ kết thúc thắng lợi.

Xem thêm