Thí diễn hài hát dân ca quá hay khiến Việt Hương mê tít

04/01/2016, 11:26 GMT+07:00

Hai bạn Hoàng Chủ và Nhường đã làm cặp sinh đôi cười "điên đảo" ở ngay tiết mục đầu tiên. Quá xứng đáng khi "ẵm" 10 triệu của chương trình.

Hai bạn Hoàng Chủ và Nhường đã làm cặp sinh đôi cười "điên đảo" ở ngay tiết mục đầu tiên. Quá xứng đáng khi "ẵm" 10 triệu của chương trình.

Theo nguồn: www.htv.com.vn

Thí diễn hài hát dân ca quá hay khiến Việt Hương mê tít

Thí diễn hài hát dân ca quá hay khiến Việt Hương mê tít

Thí diễn hài hát dân ca quá hay khiến Việt Hương mê tít