Việt Hương và Trấn Thành “chặt chém” nhau không thương tiếc chỉ vì... trai đẹp

20/02/2016, 14:00 GMT+07:00

Trong chương trình Đàn ông phải thế, Việt Hương và Trấn Thành “chặt chém” nhau không thương tiếc chỉ vì... trai đẹp. Cùng xem nhé!

Nguồn video: htv.com.vn

Việt Hương và Trấn Thành “chặt chém” nhau không thương tiếc chỉ vì... trai đẹp

Việt Hương và Trấn Thành “chặt chém” nhau không thương tiếc chỉ vì... trai đẹp

Việt Hương và Trấn Thành “chặt chém” nhau không thương tiếc chỉ vì... trai đẹp