Việt Hương gây khó dễ khiến Diệp Lâm Anh méo mặt

16/01/2016, 23:18 GMT+07:00

Trưởng phòng Việt Hương gây khó dễ cho Diệp Lâm Anh với nhiều tình huống khiến khán phòng cười ngặt nghẽo.

Trưởng phòng Việt Hương gây khó dễ cho Diệp Lâm Anh với nhiều tình huống khiến khán phòng cười ngặt nghẽo. 

Theo nguồn: vtv.vn

Việt Hương gây khó dễ khiến Diệp Lâm Anh méo mặt

Việt Hương gây khó dễ khiến Diệp Lâm Anh méo mặt

Việt Hương gây khó dễ khiến Diệp Lâm Anh méo mặt