[Video Vui] Động vật ăn uống như thế nào?

12/04/2013, 11:29 GMT+07:00

Bạn muốn biết bò, cá sấu, khủng long bạo chúa, chuột chũi, chuột túi, và tê giác... ăn uống như thế nào? Hãy cùng YAN News khám phá nhé!

Bạn muốn biết bò, cá sấu, khủng long bạo chúa, chuột chũi, chuột túi, và tê giác...ăn uống như thế nào? Hãy cùng YAN khám phá nhé!