[Video News] Yoo Hoo của Secret bị cư dân mạng chê tơi bời

01/05/2013, 18:00 GMT+07:00

Mặc cho MV Yoo Hoo của Secret ngày càng chiếm những thứ hạng cao trên các BXH thì antifan vẫn tìm được những lỗ hỏng và chỉ trích hết lời.

Mặc cho MV Yoo Hoo của Secret ngày càng chiếm những thứ hạng cao trên các BXH thì antifan vẫn tìm được những lỗ hỏng và chỉ trích họ hết lời. Fan của Secret, các bạn chia sẻ sao về những nhận xét của họ?