[Video News] Vương Lực Hoành lại dính scandal đồng tính

11/03/2013, 17:00 GMT+07:00

Scandal đồng tính lần này của Vương Lực Hoành không phải là nghệ sĩ Lý Vân Địch như mọi khi mà là nghệ sĩ dương cầm Lãng Lãng. Đến bao giờ Vương Lực Hoành mới thoát khỏi tin đồn đồng tính?

Scandal đồng tính lần này của Vương Lực Hoành không phải là nghệ sĩ Lý Vân Địch như mọi khi mà là nghệ sĩ dương cầm Lãng Lãng. Đến bao giờ Vương Lực Hoành mới thoát khỏi tin đồn đồng tính?