[Video News] Trương Bá Chi sang Thái Lan cầu “chân mạng thiên tử”?

06/03/2013, 16:30 GMT+07:00

Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ với Tạ Đình Phong vào năm 2011, các tay săn ảnh nhiều lần phát hiện Trương Bá Chi sang Thái Lan để cúng bái.

Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ với Tạ Đình Phong vào năm 2011, các tay săn ảnh nhiều lần phát hiện Trương Bá Chi sang Thái Lan để cúng bái, hơn nữa còn luôn đeo một mặt Phật bên mình để cầu bình an.