[Video News] Trương Bá Chi hôn Phạm Vỹ Kỳ trên sân khấu

16/01/2013, 10:40 GMT+07:00

Trong đêm nhạc của Phạm Vỹ Kỳ, Trương Bá Chi đã được mời biểu diễn với tư cách khách mời đặc biệt.

Trong đêm nhạc của Phạm Vỹ Kỳ, Trương Bá Chi đã được mời biểu diễn với tư cách khách mời đặc biệt.

Đã lâu không xuất hiện trên sân khấu Hồng Kông, Trương Bá Chi đã có phần biểu diễn xúc động cùng người bạn thân Phạm Vỹ Kỳ.