[Video News] Tạ Đình Phong - Trương Bá Chi tái hợp?

30/01/2013, 17:30 GMT+07:00

Báo chí tại Hong Kong đang rầm rộ đưa tin việc Tạ Đình Phong va Trương Bá Chi sẽ tái hợp? Liệu đó có phải là sự thật?

Báo chí tại Hong Kong đang rầm rộ đưa tin việc Tạ Đình Phong va Trương Bá Chi sẽ tái hợp? Liệu đó có phải là sự thật?

Translate: Nguyệt Ánh

Editor: Bình An

Voice over: Kodi